Uvažovali jste někdy o zpětnovazebném dotazníku po školení nebo svých hodinách? Chcete vyřešit evaluační šetření školy nebo vytvořit zápisový formulář pro volitelné semináře omezený max. počtem míst? Chcete si ušetřit práce při vyhodnocování dotazníku a zvláště u těch jednoduchých přenechat grafický vyhodnocení přímo počítači? 

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, v dalších kapitolách se dozvíte vše podstatné:

1. Vytvoření jednoduchého formuláře (typy otázek a jejich použití)
2. Vytvoření složitějšího formuláře (větvení podle odpovědí) 
3. Jak upravit design formuláře


Vytvoření jednoduchého formuláře