Vytvoření složitého formuláře

V předcházející kapitole jsme se naučili vytvořit jednoduchý formulář a zároveň jen nastavit a publikovat. V této kapitole nás čekají složitější typy otázek, větvení dotazníku a instalace doplňků, která nám přinášejí rozšiřující funkce.

1. Měřítko

Otázka se využívá pro hodnotící škály. Mohu si nastavit měřítko (výchozí je 1 až 5) a pojmenovat mezní hodnoty.


Ve výsledku pak vypadá otázka následovně.


2. Mřížka

Ukázkovým využitím mřížky je měření postojů, např. pomocí tzv. Likertovy škály.  Na dalším obrázku vidíme, jak může vypadat jedna otázka na měření postojů v evaluačním dotazníku.


Všimněte si, že můžeme také nastavit povinnost vyplnit všechny řádky v otázce. V hotovém dotazníku vypadá otázka následovně:


3. Rozšířená nastavení otázek

U některých otázek máme možnost nastavit je podrobněji. Např. o otázek "Více možností" a "Vyberte ze seznamu"  máme možnost náhodně změnit pořadí možností a u otázek "Text" nebo "Text odstavce" máme k dispozici také nástroj ověření dat

Můžeme tak snadno nastavit, zda v odpovědi má být zadáno číslo (větší než, menší než, v rozmezí atd.), text (např. e-mailová adresa, URL, obsahující  dané slovo atd.) nebo regulární výraz


4. Doplňky do formulářů

Doplňky jsou snadnou cestou k rozšíření funkcí dotazníků, které bychom si jinak museli sami programovat. Získáme je kliknutím na tlačítko doplňky.


V nabídce doplněk nainstalujeme kliknutím na tlačítko "Zdarma". Při instalaci přijmeme požadovaná oprávnění a okamžitě můžeme doplněk používat. 

Velmi zajímavým je doplněk "formLimiter". Ten můžeme elegantně využít třeba při vytvoření zápisového formuláře do volitelných předmětů, kde zvolíme maximální počet přijatých odpovědí a třeba i automatickou odpověď.


 

5. Větvení formuláře

Pomocí formulářů jsou dělat také velmi komplexní větvené dotazníky. Celý postup je znázorněn v následujícím videu.


Na výsledný formulář z dotazníku se můžete podívat zde

Vytvoření jednoduchého formulářeDesign formuláře


Comments