Google ve škole‎ > ‎Učebna Google‎ > ‎

Klasické chyby v Učebně

1. Učitel klikne, že je student
Ve chvíli, kdy učitel poprvé navštíví stránku Učebny Google je vyzván, aby si zvolil, zda je Učitel nebo Student. Pokud zvolí, že je student, již není možné tento krok vrátit zpět k opětovnému výběru. V této fázi je potřeba se obrátit na doménového administrátora Google Apps for Education (zkráceně GAFE) a požádat jej o resetování učitelského účtu a manuální přidělení učitelské role. Návod naleznete v sekci "Jak pozvat učitele do Učebny".

Tomuto problému se můžete vyhnout přímým nastavením všech učitelských účtů, které mohou využívat tvorbu tříd.

2. Název Třídy
V ideálním případě je dobré plošně stanovit (například nařízením ředitele či GAFE administrátora), jak budou učitelé pojmenovávat své Třídy. Pokud tak neučiníte, vaši studenti budou mít obtíže rozpoznat jednotlivé kurzy, ve kterých jsou zapsáni.
Prozatím žáci a ani učitelé nemohou volně seřadit jednotlivé kurzy na hlavní stránce Učebny Google. V této chvíli se třídy řadí v takovém pořadí, v jaké byly vytvořeny.

Ukázka správného a nesprávného pojmenování tříd v rámci Učebny Google.

  1. V prvním případě je pojmenování nejideálnější. Název kurzu odpovídá názvu předmětu, v podtitulu naleznete jméno třídy. Každý žák vidí i jméno vyučujícího.
  2. Druhý kurz s názvem dějepis_prima je již méně vhodný. Název nenese žádný podtitul.
  3. Třetí název kurzu je nejméně zdařilý. Název kurzu žákovi nenapovídá, o jaký kurz se vlastně jedná. Je zde jen uveden název třídy. Zároveň se žák v podtitulu dovídá pouze zkratku učitele, číslo skupiny a ročník.
  4. Příliš dlouhý název se nezobrazí nikdy celý. Ve čtvrtém případě je proto nutné zvážit kratší název předmětu.
3. Neumisťujte soubory přímo do složky Classroom na vašem Google Disku
Složka Classroom na vašem Google Disku slouží Učebně pro umísťování souborů, které se zde přesouvají či kopírují poté, co vytvoříte úkol ve vaší třídě. Pokud ručně nakopírujete soubor do této složky, tak se nezobrazí vaším studentům v Učebně. Soubor nebude viditelný. 

4. Nehrajte si se soubory Učebny na Google Disku
Když vytvoříte třídu v Učebně Google, bude následně automaticky vytvořena složka ve vašem Google Disku. Zásadně tuto složku nepřesunujte, nepřejmenovávejte a zejména jí neodstraňujte. Pokud tak učiníte, způsobíte vážné problémy s fungováním Třídy pro vaše žáky.

Učebna Google

Comments