Google ve škole‎ > ‎Učebna Google‎ > ‎

Pozvání učitele do Učebny

Stručný návod pro administrátory Google Apps for Education

 1. Přihlaste se do administrátorské konzole
 2. Klikněte na sekci AplikaceGoogle Apps Classroom
 3. Klikněte na sekci Obecná nastavení


 4. V sekci Obecná nastavení lze nastavit tyto možnosti:
  - Kdokoliv v této doméně: každý účet, tedy i žákovský, může vytvářet třídy.
  - Všichni učitelé, kteří čekají na vyřízení nebo jsou již ověřeni: každý účet, tedy i žákovský, může zvolit při registraci možnost "Jsem učitel". Administrátor následně může odepřít zpětně tuto volbu.
  - Pouze ověření učitelé: pouze ověření učitelé mohou začít s vytvářením tříd. Do této doby jsou čekatelé na ověření.


 5. Pokud kliknete na odkaz "této skupiny" (viz předešlý obrázek). Dostanete se do sekce nastavení skupiny Učitelé v Učebně. Zde může odmítnout či schválit uchazeče o pozici učitele v Učebně Google.


 6. V sekci Přidat členy přímo můžete manuálně nastavit všechny učitelské emaily a tím přiřadit jejich pozici v učebně bez nutnosti jejich volby. Jako administrátor však musíte přidávat pouze osoby, které znáte. Použitím této funkce k rozesílání spamů může vést k deaktivaci účtu. 7. Jako administrátor můžete zvolit i možnost Pozvat členy. Touto volbou učitele pouze zvete a osoby tak mohou tuto pozvánku odmítnout. Platnost pozvánky je vždy jeden týden.


Učebna GoogleComments