Google ve škole‎ > ‎Učebna Google‎ > ‎

Příklad využití Učebny

Základy společenských věd
Téma: Přepočet hlasů na mandáty v komunálních volbách
Časová dotace: 1 hodina ve škole/ 1 hodina domácí úkol
Pomůcky: PC učebna, dataprojektor

Postup:
 1. V hodině s žáky probereme přepočet hlasů na mandáty u voleb do Poslanecké sněmovny.

  Volby do Poslanecké sněmovny


 2. Nejprve žáky naučíme výpočet republikového mandátového čísla a výpočet přidělených mandátu v kraji - pro příklad jsou využity výsledky v MS kraji.


 3. Následně přidělíme mandáty jednotlivým stranám - pro příklad jsou využity výsledky v MS kraji.
  Odkaz na použitou tabulku - v tabulce naleznete pro srovnání i další metody výpočtu.

Zadáme úkol do Učebny Google: Přepočet hlasů na mandáty ve vaší obci - klikni na obrázek níže
Žáci dostanou za úkol vypočítat kolik mandátů získaly jednotlivé strany, které kandidovaly ve volbách v roce 2014 v jejich obci. Informace k vyřešení úkolu budou vyhledávat na internetu. Výsledek a výpočet znázorní do nasdílené tabulky.

Zadáni:
 • Na internetu vyhledej strany, které se zúčastnily voleb ve vaší obci (v roce 2014).
 • Do tabulky zapiš počet obdržených hlasů jednotlivých stran, které kandidovaly ve vaší obci.
 • Zvýrazni pouze ty strany, které se zúčastní skrutinia.
 • Na základě d´Hondtovy metody vypočítej počet získaných mandátů u jednotlivých stran.
https://sites.google.com/site/kvicprojekt/google-ve-skole/ucebna-google/priklady-vyuziti-ucebny/Calon_ukol.gif?attredirects=0

 1. Po uplynutí stanoveného termínu učitel opraví žákovské úkoly. Pro kontrolu využije výsledky ze serveru www.volby.cz.

Učebna GoogleKlasické chyby v Učebně

Comments