Informační centra Moravskoslezského kraje se dlouhodobě podílejí na podpoře zavádění ICT do výuky a do škol v našem kraji. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace ve spolupráci s cca 20 inovativními školami průběžně připravuje nové metodické pomůcky a nástroje, pomocí kterých mohou ve školách posilovat rozvoj digitálních kompetencí.

A jakými online kurzy si můžete zdarma projít?
   


 Formuláře
Google
 
 Učebna Google Bezpečnost
v cloudu
 Sociální sítě ve škole
 

  
 
 Další výukové materiály KVIC Nový Jičín:


Vše, co se nám daří pro školy v oblasti ICT nabízet naleznete na  www.kvic.cz/icemsk.