Sociální sítě v praxi školy

Moderní společnost přikládá sociálním sítím nepostradatelnou roli. Mezi lidmi, kteří se pohybují ve světě internetu již neexistuje nikdo, kdo by neslyšel něco o sociálních sítích jako je Facebook, Twitter či Google Plus. Tento fakt potvrzuje i neustálý nárůst počtu jejich uživatelů. Pro příklad lze uvést data z Facebooku, který v roce 2014 překonal číslo 1,35 miliardy aktivních uživatelů. Z toho počet uživatelů v České republice přesáhl v únoru 2014 počet 4,2 miliónů uživatelů.

Na základě těchto údajů je celkem pochopitelné, že řada škol se dostala do situace, kdy byla nucena řešit otázku sociálních sítí. Je nutné dodat, že tento problém lze rozdělit do dvou oblastí: žák a učitel na sociální síti a školní profil na sociální síti.

https://sites.google.com/site/kvicprojekt/pro-skoly/socialni-site-v-praxi-skoly/ucitel-a-zak          Školní profil