Učitel a žák


Tuto problematiku nejlépe vystihuje kauza z roku 2013 z Badenska-Württemberska, kde tamní ministr kultury, mládeže a sportu přišel s iniciativou zakázat používání sociálních sítí pro školní potřeby. Všem učitelům bylo rovněž přikázáno, aby mezi své přátele nepřidávali své žáky, které učí a věnovali se například na Facebooku pouze svým soukromým aktivitám.
Zdroj: Rodiče si stěžovali. Ve spolkové zemi zatrhli učitelům Facebook. Idnes.cz [online]. 2013 [cit. 2014-12-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ve-spolkove-zemi-zatrhli-ucitelum-facebook-fk6-/zahranicni.aspx?c=A130726_1956273_zahranicni_js


Přes tuto kauzu neexistuje jednotný názor, jak by učitelé měli využívat sociální sítě. Záleží na každém kantorovi (či škole), jaké stanovisko k této problematice zaujme.
Velmi dobré rady, jak by se měl učitel chovat na sociálních sítích, naleznete v článku od Jany Pávové na serveru
spomocnik.rvp.cz.
Odkaz na článek: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13763/

Na základě tohoto článku lze rozdělit problém učitel a Facebook do několika aspektů:
  • Správně nastavit soukromí na sociální síti.
  • Zvážit vytvoření učitelského účtu na sociální síti.
  • Zvážit udělování přátelství s žáky.
  • Pamatovat na nebezpečí kyberšikany.
  • Být profesionální jako učitele i v prostředí online.
  • Zvážit možnost nastavení viditelnosti profilu "pouze pro přátele" - lidem, kterým jsem viditelnost odsouhlasil.
"Je velice pozitivní, že si učitelé i širší veřejnost stále více uvědomují, že internet může být velice nebezpečné místo. Obvykle to ale nejsou učitelé, před kterými je třeba naše děti chránit. Myslím, že zakázat soukromou komunikaci mezi učitelem a žákem není řešením. Mnohem účinnější je zabezpečit to, aby děti věděly, jak se na internetu, ale i jinde v životě, chovat tak, aby se zbytečně nevystavovaly nebezpečí."
Zdroj citace: PÁVOVÁ, Jana. Učitel a sociální sítě. Metodický portál: Články [online]. 16. 09. 2011, [cit. 2011-09-16]. Dostupný z WWW: [http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//13763/UCITEL-A-SOCIALNI-SITE.html]. ISSN 1802-4785.


Kompletní návod pro učitele jak využívat sociální síť Facebook (v angličtině):